homeVerschillen met PaintCalc Windows

Webbased calculatie

PaintCalc is voor de online / webbased versie helemaal opnieuw ontwikkeld en geschikt voor functioneren binnen een browser. Het uiterlijk en de bediening zijn daarmee ingrijpend veranderd en ook zult u altijd internetverbinding moeten hebben om te kunnen werken. Toch zal een ervaren PaintCalc Windows gebruiker snel de weg vinden in het nieuwe programma, omdat de structuur en de rekenmethodes van de begrotingen voor het overgrote deel hetzelfde zijn gehouden. Op enkele punten is wel gekozen voor een iets andere benadering. Voor de bediening van het systeem kunt u de instructievideo's bekijken. Hieronder geven wij een overzicht met belangrijkste wijzigingen in de begrotingsstructuur.

Codering begrotingsposten

Code structuur In de Windows-versie was de code van een begrotingspost informatief en niet van belang voor de sortering, het kon zelfs leeg gelaten worden. In de online-versie bepaalt de code de volgorde van begrotingsposten, verfsystemen en activiteiten.
In de code kunnen cijfers, letters, punten en streepjes gebruikt worden.
De coderingen werken op ieder niveau apart, ze hebben geen onderlinge relatie. Dus de begroting staat in volgorde van hoofdstuk- paragraaf en begrotingscodes. Binnen een begrotingspost staan de verfsystemen gesorteerd op hun code, maar deze kunnen een heel andere codering hebben dan de begrotingspost. Onder een verfsysteem staan de activiteiten ook weer volgens hun eigen codes gesorteerd. Zie dit voorbeeld

Hoofdstuk- en paragraafregels in plaats van Totaalregels

Nieuw zijn hoofdstuk en paragraafregels in de calculatie. Deze regels groepren de begrotingsregels. Ze bevatten geen prijzen en hoeveelheden, wel kunnen op deze regels opslagpercentages ingevoerd worden voor arbeid en/of verbruik, die dan voor alle onderliggende regels gelden. (Per regel begrotingsregel, verfsysteem of activiteit kunnen uitzonderingen gemaakt worden.) In de afdruk kunnen totalen worden berekend per hoofdstuk en paragraaf, er wordt geen gebruik meer gemaakt van door de gebruiker in tussengevoegde Totaalregels.

Afdrukken begroting naar PDF

Bij het afdrukken van een begroting wordt niet meer rechtstreeks door het programma de printer aangestuurd. Er wordt een PDF gemaakt van de afdruk, die u vervolgens kunt opslaan (downloaden) of via de functies van uw browser kunt afdrukken of misschien verzenden. De mogelijkheden hangen hierbij af van de geinstalleerde software en hardware op uw of tablet (bijv. printen via wifi, netwerk, etc.).